Řízení hydraulických rozváděčů miniexkavátoru

No Thumbnail Available
Date
Authors
Nožka, Michal
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení hydraulické části bezemisního kompaktního rypadla. Toto rypadlo po přestavbě dosahuje stejných parametrů jako rypadlo původní se spalovacím motorem. Při řešení práce významnou roli hrály simulace hydraulického systému a logiky řízení. Pro určení správných parametrů modelů bylo potřeba provést také sérii měření. V průběhu řešení diplomové práce byly navrhnuty některé postupy získání vhodných parametrů. Výsledkem této práce je návrh řízení hydraulické části bezemisního kompaktního rypadla, které je unikátní svým způsobem řízení a prakticky nemá přímého konkurenta (co se týče způsobu řízení). Navržené parametry byly experimentálně ověřeny.
This diploma thesis deals with the design of control algorithm for hydraulic directional control valves of a zero-emission mini excavator. Zero emission excavator have same parameters as diesel engine powered version of it. To solve this problem simulations were done for hydraulics and control algorithm of this machine. To find right parameters of simulation models, experiments have been done. There were also proposed some methods to obtain the right set of parameters. The result of this diploma thesis is control algorithm for directional control valves of this very unique mini excavator that doesn't have any competitor (in terms of control algorithm). Set of parameters was also tested during experiments.
Description
Citation
NOŽKA, M. Řízení hydraulických rozváděčů miniexkavátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO