Analýza schopnosti jasového analyzátoru LDA - LumiDISP měřit náhradní teplotu chromatičnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá rešerší komerčně dostupných jasových analyzátorů a kamer, které umožňují měření náhradní teploty chromatičnosti. Dále se zabývá výpočty náhradní teploty chromatičnosti dle různých dostupných metod. Jasový analyzátor LDA-LumiDISP vychází ze zrcadlového fotoaparátu. Je zde rozebrán princip jeho činnosti a možné chyby při pořizování snímků. Dále se práce zabývá rozsáhlým testováním jasového analyzátoru LDA-LumiDISP, který je určen primárně pro měření jasů v dané scéně, ale lze ho využít i pro měření náhradní teploty chromatičnosti. Přístroj je testován z hlediska měření teploty chromatičnosti v laboratorních a terénních podmínkách. Cílem diplomové práce je výpočet chyb měření pro určité světelné zdroje a optimalizace měřícího algoritmu pro jejich snížení.
This master's thesis deals with the search of commercially available luminance analysers and cameras that use the measurement of correlated colour temperature. It also deals with calculations of correlated colour temperature according to various available methods. The luminance analyser LDA-LumiDISP is based on a DSLR camera. The principle of its operation and possible errors in capturing pictures are discussed here. The work deals with extensive testing of the LDA-LumiDISP luminance analyser, which is primarily intended for measuring luminance in the set scene, but can also be used to measure the correlated colour temperature. The device is being tested in terms of measuring the correlated colour temperature in laboratory and field conditions. The result of the master's thesis is the calculation of measurements uncertainty for certain light sources and the optimization of the measuring algorithm to reduce them.
Description
Citation
VLČEK, P. Analýza schopnosti jasového analyzátoru LDA - LumiDISP měřit náhradní teplotu chromatičnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-09
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza schopnosti jasového analyzátoru LDA - LumiDISP měřit náhradní teplotu chromatičnosti. S posudky seznámili komisi vedoucí práce Ing. Motyčka a oponent Ing. Škoda. Student regoval na otázky vedoucího a oponenta. V diskuzi odpověděl student na dotazy doc. Baxanta a doc. Topolánka.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO