Vyhodnocení provozního stavu asynchronních motorů jaderné elektrárny Dukovany metodou frekvenční analýzy statorového proudu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá nastavením limit a kritérií, návrhem databázového prostředí a zhodnocením současného stavu motorů důležitých soustrojí vlastní spotřeby na Jaderné elektrárně Dukovany. V první části práce je stručný popis asynchronních motorů, vyhodnocovací metody a soupis sledovaných motorů vlastní spotřeby na Jaderné elektrárně Dukovany. Druhá část práce se věnuje návrhem limit a kritérií pro hodnocení stavů důležitých motorů a zhodnocení aktuálního stavu. Na závěr práce je zmíněn stručný popis monitorovacího systému elektro spolu s popisem vytvořeného databázového prostředí. V příloze diplomové práce je uveden návrh šablony protokolu pro vyhodnocení aktuálního stavu motoru a dále návrh šablony technické zprávy pro pravidelné roční hodnocení stavu asynchronních motorů s analýzou trendů vývoje sledovaných oblastí MCSA (Motor Current Signature Analysis).
The masters thesis is concerned with the setting of limits and criteria, the design of database environment and the evaluation of the current state of motors of the important machines related to own consumption of the Nuclear power plant Dukovany. The first part of the thesis is a short description of induction motors, the evaluation method and the inventory of the observed motors related to own consumption of Nuclear power plant Dukovany. The second part of the thesis concerns the design of limits and criteria for evaluating the current state of these important motors. Finally, the thesis shows a short description of the electro monitoring system together with the description of the database environment created. In the supplementary materials of the thesis, there is a design of a protocol template for evaluation of the current state of the motor and a technical report template for regular evaluation in monitored areas MCSA (Motor Current Signature Analysis) of the state of the induction motors.
Description
Citation
ŠTĚPANOVSKÝ, L. Vyhodnocení provozního stavu asynchronních motorů jaderné elektrárny Dukovany metodou frekvenční analýzy statorového proudu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-08
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Vyhodnocení provozního stavu asynchronních motorů jaderné elektrárny Dukovany metodou frekvenční analýzy statorového proudu. S posudky vedoucího a oponenta seznámil komisi vedoucí práce doc. Mastný. Na otázky oponenta a vedoucího práce student odpověděl. V diskuzi položili dotazy doc. Topolánek, Ing. Radil a prof. Toman.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO