Detekce komorových extrasystol v EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou automatické detekce komorových extrasystol v EKG záznamech. V jazyce Python byla implementována metoda detekce využívající konvoluční neuronové sítě a LSTM jednotek. Pro detekci byly využity srdeční cykly extrahované z jednoho svodu EKG. Při klasifikaci do dvou tříd (KES a normální rytmus) dosáhlo F1 skóre na testovací množině 96,41 %, u klasifikace do tří tříd (KES, normální rytmus a ostatní arytmie) 81,76 %. V závěru práce je úspěšnost klasifikace zhodnocena a diskutována, dosažené výsledky pro klasifikaci do dvou tříd jsou srovnatelné s výsledky metod z jiných studií.
The thesis deals with problems of automatic detection of premature ventricular contractions in ECG records. One detection method which uses a convolutional neural network and LSTM units is implemented in the Python language. Cardiac cycles extracted from one-lead ECG were used for detection. F1 score for binary classification (PVC and normal beat) on the test dataset reached 96,41 % and 81,76 % for three-class classification (PVC, normal beat and other arrhythmias). Lastly, the accuracy of the classification is evaluated and discussed, the achieved results for binary classification are comparable to the results of methods described in different papers.
Description
Citation
IMRAMOVSKÁ, K. Detekce komorových extrasystol v EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kateřina Jurečková (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-09
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Janoušek položil otázku: jak se řeší přiřazení jednoho prvku do více kategorií. Prof. Provazník položil otázky: porovnání metody implementované v bakalářské práci s nyní prezentovanou metodou; možnost neklasifikace úseků s cílem zlepšení výstupů. Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO