Dependence between the thickness and the strength of joints of one-layer bitumen sheets

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
This paper focuses on the examination of interdependence of thickness of bitumen sheets and strength characteristics of their mechanically fastened joints. Bitumen sheets with two different thicknesses, which are to be used as single-layer mechanically fastened waterproofing membranes, were chosen as samples for experimental measurements. The aforementioned dependence has still not been explicitly documented. The aim of this paper is to confirm or refute the hypothesis that a relationship exists between different thicknesses of bitumen sheets and strength of their joints. The formulation of the results was based on statistical evaluation of laboratory measurement data.
Použití jednovrstvého mechanicky kotveného systému spočívá především v dodržení základních požadavků a dále technologických předpisů stanovených výrobcem. Pro jednovrstvé systémy z asfaltových pásů se používají vysoce kvalitní asfaltové pásy s celkovou tloušťkou min. 5,0 mm. Vyjímečně se lze setkat s asfaltovými pásy určenými pro jednovrstvé systémy, které mají tloušťku pouze 4,0 mm. Z hlediska zajištění dlouhodobé trvanlivosti a hydroizolační bezpečnosti je však jejich aplikace diskutabilní. Asfaltová krycí hmota musí být dostatečně kvalitní, aby zajistila dobrou svařitelnost a dlouhodobou flexibilitu. Pásy jsou nejčastěji vyztuženy spřaženou nosnou vložkou z PES rouna vyztuženého skleněnými vlákny. Kritickým místem spojů je přítomnost kotevního prvku jako místa, kde jsou zachyceny silové účinky vyvolané sáním větru. Plnoplošné natavení dostatečné šířky spoje je základní požadavek pro zajištění hydroizolační schopnost systému a přenesení silových účinků vyvolané sáním větru.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Collections
Citace PRO