Železobetonová rozhledna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá statickým návrhem a posouzením rozhledny ze železobetonu a ocelových ztužujících prvků. Statický výpočet byl proveden v souladu s platnými eurokódy a normami. K práci jsou přiloženy stavební výkresy, výkresy tvarů, výztuže, ocelových prvků a podklady od výrobců.
The diploma thesis is focused on structural design and assessment of lookout tower, which is made of reinforced concrete and steel bracing elements. Structural design was performer in accordance with valid eurocodes and standards. The work is accompanied by construction drawings, drawings of shapes, reinforcement and steel elements, and documents from manufacturers.
Description
Citation
ČÍRTKOVÁ, J. Železobetonová rozhledna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Pavlína Zlámalová - tajemník, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, Ing. Ondřej Januš - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagovala na připomínky oponenta. Dotazy komise k obhajobě diplomové práce: 1. Ing. Zlámal: Jak byly řešeny jednotlivé zatěžovací stavy při zatížení pouze horní podesty a větru? - studentka odpověděla 2. Ing. Zlámal: Jak probíhají fáze výstavby? Jak byla řešena -studentka odpověděla 3. Doc. Kytýr: Uvažovala jste vliv změny teploty? -studentka odpověděla 4. Ing. Šimůnek: Jak byly prováděny ocelové prvky uložení schodiště? -studentka odpověděla 5. Ing. Zlámal: Jak staticky fungují schodišťové stupně? Proč je umístěna hlavní nosná výztuž pod rozdělovací? -studentka odpověděla 6. Ing. Šimůnek: Jak fungují v modelu základové piloty? -studentka odpověděla 7. Ing. Šimůnek: Co vše a jak bylo posuzováno v MSP? -studentka odpověděla 8. Ing. Šimůnek: Jak bylo navrženo kotvení trnů? Bylo provedeno posouzení výztuže napojené na kotevní trny? - studentka odpověděla 9. Ing. Zlámal: Jaké materiálové charakteristiky oceli jste použila při výpočtu? - studentka odpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO