Nakupování a výběr dodavatelů ve veřejném sektoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním tématem této práce je nakupování a výběr dodavatelů ve veřejném sektoru. Práce se na teoretické úrovni zabývá veřejnými zakázkami, výběrem dodavatelů a veřejným nákupem. Další část je věnována směrnicím pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a jejich rozboru.
The main theme of this work is the purchasing and supplier selection in the public sector. The thesis deals with public procurement, supplier selection and public purchasing at the theoretical level. The next part is devoted to the directives for small-scale public procurement and their analysis.
Description
Citation
ŠVÁBOVÁ, L. Nakupování a výběr dodavatelů ve veřejném sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen, Ing. Roman Staněk - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO