Přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá regionálním rozvojem a regionální politikou včetně financování rozvojových strategií. Dále tématem přeshraniční spolupráce a charakteristikou Moravskoslezského kraje. Praktická část je zaměřena na investiční projekt Rozhledna Hraniční vrch umístěný v městě Albrechtice. Tento projekt byl vytvořen v rámci přeshraniční spolupráce s Polskem. S využitím poznatků z teoretické části je zpracován výstup v podobě zhodnocení vlivu projektu přeshraniční spolupráce na rozvoj regionu ve vazbě na cestovní ruch.
The topic of this diploma thesis is cross-border cooperation of the Moravian-Silesian region. It contains a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on regional development and regional policy, including the financing of development strategies. Furthermore, it covers the topic of cross-border cooperation and the characteristics of the Moravian-Silesian region. The practical part is focused on the investment project Hraniční vrch Lookout Tower located in the town of Albrechtice. This project was created in the framework of cross-border cooperation with Poland. Using the knowledge from the theoretical part, the outcome is processed as the evaluation of the impact of cross-border cooperation project on the development of the region in relation to tourism.
Description
Citation
MAŇÁKOVÁ, K. Přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen, Ing. Roman Staněk - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO