Řízení zakázky na zemní práce se zaměřením na cenu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce je vysvětlení postupu provádění zakázek zemních prací pro elektromontáže. Dále je vytvořen rozpočtový ukazatel stavební firmy FA KRÁTKÝ, na základě předchozích provedených zakázek. Poté je sestaven rozpočet skutečného provedení stavby pro konkrétní zakázku, na kterou je zaměřena tato diplomová práce.
The aim of the work is to explain the procedure of performing earthwork orders for electrical installations. Furthermore, a budget indicator of the construction company FA KRÁTKÝ is created here, based on previous executed orders. Eventually, a budget for a specific order of the actual construction is made, which the thesis is focused on.
Description
Citation
KRÁTKÁ, T. Řízení zakázky na zemní práce se zaměřením na cenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Zuzana Mrňová - tajemník, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka seznámila členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byl rozbor řízení zakázky na zemní práce se zaměřením na cenu. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO