2020/4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2021
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01) Bradáč, Albert; Polák, Petr
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny oceňování nemovitostí, které přinášejí novela zákona o oceňování majetku a novela prováděcí oceňovací vyhlášky k 1. lednu 2021.
 • Item
  Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – IV
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01) Bradáč, Albert
  V předchozích příspěvcích jsme se zabývali počátečním obdobím vzniku ústavu, podrobněji pak rozvojem analýzy silničních dopravních nehod. Dalšími obory činnosti ústavu jsou mimo jiné stavebnictví a ekonomika – oceňování nemovitostí. Přibližme si i tuto problematiku z hlediska historie oboru obecně, rozvoje teorie a nakonec opět se zajímavými (někdy až kuriózními) příklady, řešenými ústavem. Jedná se opět o případy historické, k nimž již většinou není podrobná dokumentace; čtenáři jistě i zde prominou zjednodušené názorné nákresy, vyhotovené v programech, jež jsou k dispozici v MS Office – MS Word>Vložit obrazce a Malování.
 • Item
  Dopis předsedy prezidia AZO ČR z.s. předsedovi vlády
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01) Vémola, Aleš
  Dopis předsedy prezidia AZO ČR z.s. předsedovi vlády
 • Item
  Řízení bezpečnosti vybraných kritických prvků dopravní infrastruktury
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01) Procházka, Jan; Procházková, Dana; Veselík, Petr
  Dopravní infrastruktura je nezbytnou součástí kritické infrastruktury České republiky. Je nezbytné zajistit určitou úroveň její bezpečnosti, aby byly zajištěny vysoce kvalitní dopravní služby. Pro vytvoření a zavedení je proto nutné provést opatření pro zvýšení a udržení její bezpečnosti. Současné znalosti ukazují, že bezpečnost dopravní infrastruktury může být dosažena a udržována na požadované úrovni pouze dobrou prací s riziky po celou dobu její existence. Mezi kritické prvky dopravní infrastruktury patří pevné stavby, jako jsou tunely, mosty, železniční stanice a letiště, avšak je třeba chránit i kritické části systémů řízení dopravy. Bezpečnost kritických prvků dopravní infrastruktury je ohrožena řadou jevů různé povahy, které mohou vzájemně interagovat. Ochrana kritické dopravní infrastruktury proto musí být prováděna na základě promyšleného přístupu proti všem relevantním hrozbám, které určuje přístup All-Hazard- Approach, rozpracovaný pro Evropu v projektu FOCUS [2]. Článek se zaměřuje na systém řízení bezpečnosti, který cíleně provádí opatření k zachování a zvýšení bezpečnosti (např. správný typ údržby, opravy, režimních opatření atd.), který má účinné nástroje pro řízení potenciálních rizik při jejich výskytu.
 • Item
  Nehody na železničních přejezdech
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01) Pavelka, Radek
  Nehody na železničních přejezdech patří k nejzávažnějším kolizím v dopravě vůbec a to především s ohledem na fatální následky těchto střetnutí, jak materiální, tak bohužel i smrtelné. Statistiky bohužel neúprosně ukazují, že se situace v této oblasti nijak nezlepšuje. Pro závažnosti a následky těchto nehod je zcela namístě, aby tyto nehody byly kvalitně a objektivně vyšetřeny. Ze statistik jednoznačně vyplývá, že viníci těchto závažných nehod jsou řidiči motorových vozidel nebo obecně účastníci silničního provozu. Z pohledu soudního inženýrství však nemusí být tato skutečnost tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je proto zcela nezbytné, aby zvláště při těchto nehodách byly v rámci šetření a dokazování skutečností vedoucích ke vzniku nehody rozklíčovány nejčastější příčiny vzniku nehod na přejezdech. Výsledky těchto šetření mohou být jinak užitečným podkladem pro soudní znalce a jednak důležitým ukazatelem k aktivaci nápravných opatření.