2020/2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Nové předpisy (1. 3. 2020 – 3. 6. 2020)
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06) Bradáč, Albert
 • Item
  Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – II
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06) Bradáč, Albert
 • Item
  Přehled konferencí 2020
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
 • Item
  Vliv neschváleného ochranného rámu na vozidle na zranění motocyklisty při dopravní nehodě
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06) Bradáč, Albert; Ďatko, Miroslav; Semela, Marek
  Článek pojednává o řešení reálné dopravní nehody motocyklu s vozidlem, vybaveným neschváleným ochranným předním rámem. Nehodě je posuzována jak z hlediska technického, tak i soudně lékařského a v závěru je shrnuto i právní řešení, ke kterému příslušné orgány dospěly. Tento článek byl již publikován na konferenci ExFoS 2019.
 • Item
  Plány odkanalizování venkova a sucho
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06) Plotěný, Karel; Plotěný, Michal
  Podle závazku při vstupu do EU má být zajištěno odpovídající řešení odpadních vod i u menších aglomerací. Což mimo jiné přispěje k dosažení dobrého stavu vod. Dalším cílem je sociálně únosná cena vody. Všechny tyto tři závazky pak v podstatě znamenají rovnici o třech neznámých, jejímž výsledkem by měl být plán jak jich dosáhnout. V České republice by měl představu konkretizovat tzv. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (PRVK), který by měl vycházet z Plánů povodí a sociálních podmínek v příslušné oblasti. Jako rozumný postup se jeví zpracování různých variant řešení odpadních vod a jejich vyhodnocení. Závěrem by měl být akt, kterým se občané obce rozhodnou pro akceptovatelné řešení. Bohužel se tak neděje a výsledkem jsou plány, které nerespektují východiska, nebo postaví občany před hotovou věc. Příspěvek se zabývá jevy ovlivňujícími rozhodování, které ve výsledku vedou k řešením nesplňujícím okrajové podmínky. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2020.