Marketingová komunikace společnosti působící na realitním trhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti působící na realitním trhu. Obsahuje teoretické vymezení nejdůležitějších pojmů z oblasti marketingu a realitního trhu, je zde rozebrán současný stav zkoumaného subjektu za pomoci analýz marketingových aktivit a provedení marketingového průzkumu. Na základě toho jsou stanoveny návrhy vedoucí ke zlepšení marketingové komunikace subjektu. V analýze výsledků jsou tyto návrhy zhodnoceny.
This thesis is focused on the marketing communication of a company operating at the real estate market. It contains a theoretical definition of the most important terms of marketing and the real estate market. There are described current situation of researched company using marketing activities and marketing research. There are proposals to improve the marketing communication of the entity. These proposals are evaluate at chapter analysis of results.
Description
Citation
ROSECKÁ, P. Marketingová komunikace společnosti působící na realitním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2020-11-04
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Marketingová komunikace realitní společnosti působící na realitním trhu. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce a oponentky odpověděla správně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO