Vliv lokality na výši obvyklé ceny rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Předmětem této diplomové práce je zejména zjistit, jaký je vliv lokality na obvyklou cenu vybraného rodinného domu v okrese Vyškov. Součástí ocenění je vytvoření databáze rodinných domů včetně vhodných kritérií, která budou následně vyhodnocena. Nezbytnou součástí práce je také popis správních obvodů v okrese Vyškov, kterými jsou Slavkov u Brna, Bučovice a Vyškov. Dále se bude práce zabývat popisem realitního trhu a chybami v inzerci.
The subject of this diploma thesis is mainly to find out what is the impact on the location on the usual price of a selected house in the Vyškov district. Part of the award is the creation of a database of family houses, including the following criteria, which will be subsequently evaluated. The necessary part of the work is also a description of administrative districts in the Vyškov district, which are Slavkov u Brna, Bučovice and Vyškov. Furthermore, the work will deal with the description of the real estate market and errors in advertising.
Description
Citation
MIKESKOVÁ, D. Vliv lokality na výši obvyklé ceny rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2020-11-04
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vliv lokality na výši obvyklé ceny rodinného domu. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO