Flexibilní generátory elektrické energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž dochází k přeměnám energie z jedné na druhou, aniž bychom potřebovali dodávat umělé napájení ze sítě či jiného příslušenství. V reálné aplikaci se počítá se zdroji přirozeně se vyskytujícími, bez nutnosti řídit jejich stavový moment, který se reguluje právě specifickou dochvilností daného prostředí, v závislosti na charakteru aktuální dynamiky jevů vybraného působiště. Výsledný nábojový dipól se odvíjí od mechanismu zelektrování přítomnými vnějšími faktory, jejichž četnost a intenzita nejsou předem stanoveny, pouze statisticky předvídatelné, ale ne zaručeny. Proto se řadí mezi oblast tzv. energy harvesting, jejíž koncept vývoje generátorů energie alternativního původu postupně nahrazuje v přijatelné míře běžně užívané a zatěžující prostředky získávání elektrické energie – alespoň tam, kde je to místně uskutečnitelné a více než komfortní a vhodné.
This bachelor thesis is focused on actual research part of energy harvesting technologies – flexible electrical generators, which mean the special generating of electricity using specific flexible materials. The net charge result is affected by the incidental mechanism to transform certain energy form into electrical power and is influenced of material range, which determines what will be harnessed as a source of energy. The energy harvesting is aiming at producing alternative and efficient ways instead of harmful and strained manufacture processing.
Description
Citation
TESAŘOVÁ, T. Flexibilní generátory elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) Ing. Roman Jakubíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-08-26
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka se vyjádřila k posudkům vedoucího a oponenta. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Diskuze práce: Ing. Sekora položil otázky: Píšete, že práce byla splněna v lednu 2020. Následně se vyjadřujete k pandemické situaci. Souvisí tato část práce s vašim tématem? Omezila vás koronavirová situace v bakalářské práci? Podařilo se vám zpakovat situaci, kdy jste nameřila napětí vyšší, než je rozsah osciloskopu? Špičkový výkon měříte na 10 megaohmové vstupní impedanci osciloskopu, zkoušeli jste ho měřit na reálných hodnotách? Doc. Kolář položil otázku: Našla jste podobný postup měření v odborné literatuře? Ing. Jakubíček položil otázku: Chybí mi kapitola o diskuzi, kterou máte v zadání práce. Diskuze je tedy součástí závěru? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO