Některé kinematické dvojice

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
Tento text představuje jednu z mnoha aplikací lineární algebry, Lieovy teorie a diferenciální geometrie v matematické robotice. Našim cílem je připomenout klasifikaci kinematických dvojic vyššího řádu, která odpovídá klasifikaci souvislých Lieových podgrup afinní euklidovské grupy SE(3), a tuto klasifikaci následně provést.
Description
Keywords
Citation
Kvaternion. 2012, 1, č. 1, s. 9-19. ISSN 1805-1332.
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2012/kvat1_separaty/hrdina.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Citace PRO