Perception of Residential Environment in Cities: A Comparative Study

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-09-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
This paper deals with the issues relating to the quality of the residential environment and its perception by the population. The aim of the research was to identify the key indicators perceived by residents as the most significant from the perspective of the quality of the residential environment. A comparative study analyzing a set of 22 assessment indicators has been conducted for three cities: Brno, Prague and Ostrava. Data was collected using a web-based survey and processed in terms of indicator grades and weights. It was concluded that the significance of individual indicators affecting the quality of living in individual cities is generally similar, but when viewed in detail, partial differences can be observed. Research outputs may be utilized for municipal decision-making in relation to achieving satisfaction with the residential environment and sustainable development of cities.
Tento příspěvek se zabývá problematikou kvality rezidenčního prostředí a jeho vnímání obyvateli. Cílem výzkumu bylo identifikovat klíčové indikátory, které jsou obyvateli vnímány jako nejvíce významné z pohledu kvality rezidenčního prostředí. Komparativní studie analyzovala 22 hodnotících indikátorů ve třech městech: Brně, Praze a Ostravě. Data byla shromážděna prostřednictví webového dotazníku a zpracována v podobě hodnot a vah indikátorů. Bylo zjištěno, že významnost indikátorů ovlivňujících kvalitu bydlení v jednotlivých městech je obecně podobná, avšak při detailnějším pohledu byly zjištěny i dílčí rozdíly. Výsledky výzkumu mohou sloužit jako podpora rozhodovacího procesu na úrovni měst přispívající k dosažení spokojenosti obyvatel s rezidenčním prostředím a udržitelného rozvoje měst.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2016, vol. 117, issue 1, p. 495-501.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815018561
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO