Development of grout for additional seal embankment dams

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-06-25
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The technology of sealing sand and gravel by chemical injection has been known and used for a long time. Chemical grouting is however expensive and sometimes the use of cement does not lead to the desired effect. That is why we are trying to find new materials and methods of injection. Clay and cement are added to a mixture save chemical products. Clay-cement mixes are used not only because they are better quality, but also because these mixtures have a tendency to penetrate better into incoherent sediments that would need an additional sealant of a chemical injection. In order to reduce cost in future, ordinary clay is replaces in the mixture secondary raw materials can be a suitable substitute for ordinary clay to a certain extent. This is true above all for fly ash. This paper deals with the appropriateness of using fly ash (secondary raw material), cement and lime (binders) and liquefying additives and examining their properties in the mixture. The aim of the paper is to propose the optimal injection mixture for additional sealing of earth dams.
Těsnění písků nebo štěrkopísků chemickými injekcemi je známo a používáno již dlouhou dobu. Chemické injektáže bývají ovšem finančně nákladné, a také použití cementu někdy nevede k žádoucím účinkům, proto je na snaze hledat nové hmoty a metodiky uspořádání injekčních prací. Pro dosažení úspory chemických produktů se do směsí přidává jíl a cement. Jílocementové injekční směsi se používají nejen za účelem toho, že jsou kvalitnější, ale i díky tomu, že takto navržené směsi mají lepší tendenci vnikat do nesoudržných náplavů, které je potřeba dotěsnit chemickou injekcí. Pro další možné snížení ekonomického hlediska směsi je nahrazení klasických jílů. Jako vhodná alternativa klasických jílů je do určité míry využití druhotných surovin. Především se jedná o elektrárenský popílek. V rámci příspěvku se zabývám vhodnosti použití těchto materiálů a zkoumáním jejich vlastností ve směsi. Předmětem je navrhnout optimální injektáží směs pro dodatečné těsnění sypaných hrází.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2015, vol. 108, issue 1, p. 632-638.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815011455
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO