Common Industrial Protocol in machine safety

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The authors discuss the Common Industrial Protocol (CIP), an instrument used on many types of networks, including EtherNet and DeviceNet. The CIP is classified into a large number of variants, for example CIP Safety, CIP Sync, or CIP Energy, to facilitate easy communication of components in industrial networks which need to interact with other parts within the network. Out of these categories, CIP Safety will be described in more detail with a particular focus on its principles and applications.
Autoři diskutují Common Industrial Protocol (CIP), což je nástroj, používaný na mnoha typů sítí, včetně Ethernet a DeviceNet. CIP je rozdělena do velkého počtu variant, například CIP Safety, CIP Sync, nebo CIP energie, pro snadnější komunikaci komponent v průmyslových sítí, které potřebují komunikovat s ostatními částmi v rámci sítě. Z těchto kategorií, bude CIP Safety bude podrobněji popsán se zvláštním zaměřením na jeho principech a aplikacích.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2015, vol. 100, issue 1, p. 773-781.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815004580
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO