Matematika AdMaS

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Exponential stability of perturbed linear discrete systems
  (Springer, 2016-01-29) Diblík, Josef; Khusainov, Denys; Baštinec, Jaromír; Sirenko, Andrii
  V člá nku je studována exponenciální stabilita a konvergence řešení homogenní perturbované soustavy lineárních diskrétních systémů. Nová kritéria exponenciální stability jsou odvozena pomocí druhé metody Ljapunova. Jsou uvažovány obyčejné systémy i zpožděné systémy s jedním zpožděním. Současně jsou získány explicitní exponenciální odhady řešení. Výsledky jsou ilustrovány příklady.
 • Item
  Bounded and unbounded non-oscillatory solutions of a four-dimensional nonlinear neutral difference system
  (Springer Nature, 2015-10-15) Diblík, Josef; Lupinska, Barbara; Růžičková, Miroslava; Zonenberg, Joanna
  V článku je studován jistý 4-dimenzionální nelineární diferenční systém se zpožděním ve kterém je první rovnice rovnicí neutrálního typu. Je dána klasifikace řešení a jsou dokázány výsledky o jejich ohraničenosti či neohraničenosti. Výsledky jsou ilustrovány příklady.