Exponential stability of perturbed linear discrete systems

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Springer
Altmetrics
Abstract
V člá nku je studována exponenciální stabilita a konvergence řešení homogenní perturbované soustavy lineárních diskrétních systémů. Nová kritéria exponenciální stability jsou odvozena pomocí druhé metody Ljapunova. Jsou uvažovány obyčejné systémy i zpožděné systémy s jedním zpožděním. Současně jsou získány explicitní exponenciální odhady řešení. Výsledky jsou ilustrovány příklady.
The paper considers the problem of exponential stability and convergence rate to solutions of perturbed linear discrete homogeneous systems. New criteria on exponential stability are derived by using the second method of Lyapunov. We consider non-delayed systems as well as systems with a single delay. Simultaneously, explicit exponential estimates of the solutions are derived. The results are illustrated by examples.
Description
Citation
Advances in Difference Equations. 2016, vol. 2016, issue 2, p. 1-20.
http://www.advancesindifferenceequations.com/content/2016/1/2
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO