Calibration of the Heat Balance Model for Prediction of Car Climate

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-16
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
In the paper, the authors refer to development a heat balance model to predict car climate and power heat load. Model is developed in Modelica language using Dymola as interpreter. It is a dynamical system, which describes a heat exchange between car cabin and ambient. Inside a car cabin, there is considered heat exchange between air zone, interior and air-conditioning system. It is considered 1D heat transfer with a heat accumulation and a relative movement Sun respect to the car cabin, whilst car is moving. Measurements of the real operating conditions of gave us data for model calibration. The model was calibrated for Škoda Felicia parking-summer scenarios.
V článku autoři prezentují model klimatu v kabině automobilu a její tepelné zátěže využívající rovnic tepelné rovnováhy. Model byl vytvořen v modelovacím jazyku Modelica a program Dymola byl použit jako vývojový nástroj. Jedná se o dynamický systém, který popisuje přenos tepla mezi kabinou automobilu a okolním prostředím. Uvnitř kabiny je uvažována tepelná výměna mezi vzduchem, povrchy interiéru a klimatizačním zařízením. Uvažuje se 1D přenos tepla s akumulací a relativním pohybem slunce vůčí kabině automobilu, který se pohybuje. Po provedení měření skutečných provozních podmínek byla získána data pro kalibraci modelu. Byly měřeny scénáře parkování v letním období ve voze Škoda Feilcia.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO