DAQ USB moduly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou sběru a zpracování dat. V první části je okrajově rozebrán vývoj měřící techniky, virtuální instrumentace a rozhraní pro komunikaci. Druhá část práce obsahuje srovnání USB měřicích modulů z hlediska hardwarových vlastností i dostupného softwaru v cenové kategorii do 10.000Kč. Třetí část práce popisuje postup vytvoření uživatelsky jednoduchého obslužného programu pro měřicí modul NI USB-6008, který je doplněn o uživatelský manuál.
The aim of this bachalor thesis deals with data collection and processing. The first part analyse developement of measuring techniques, virtual instrumentation and comunication interface. The second part involves comparison of USB measuring moduls according to hardware properties and available software pricing up to 10,000 CZK. The third part of this work describes technique of creating user friendly programme for measuring modul NI USB-6008 with user manual.
Description
Citation
KADERKA, T. DAQ USB moduly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO