2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 56
 • Item
  Mezera v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Cvrčková, Aneta; Palaščák, Michal; Horký, Jan
  Bakalářská práce se zabývá architektonickým návrhem objektu v proluce v historickém jádru města Brna. Zvolený pozemek leží v ulici Františkánská, dotváří nároží při vstupu do prostoru zvaného Římské náměstí, směrem z Masarykovy ulice. Nový objekt doplňuje městský blok. Svou výškou respektuje měřítko okolní zástavby. Dům obohatí centrum města o třináct nových bytových jednotek a plochy občanské vybavenosti. Důležitý vliv na návrh mělo oslunění místa, z čehož vychází velikosti transparentních ploch a celkové rozmístění dispozic interiéru. Hmota následuje historickou zástavbu a zároveň je navržena tak, aby odpovídala vývojovým tendencím dnešní architektury.
 • Item
  Budiž Baugruppe
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Vojtíšek, Martin; Hora, Jan; Landa, Filip
  Práce Me_zi zpracovává projekt bytového domu na bázi systé mu baugruppe. Jeden z aspektů práce je zkoumání hranic individuálního bydlení a formy sdíleného prostředí. Budova ukončuje část Znojemského bloku a navazuje na mírně zvlněný reliéf lokality. Návrh zpracovává 12 rozdílných požadavků na bydlení a snaží se vytvořit kompaktní multifunkční budovu. Studie klade důraz na soukromý a sdílený prostor pro své uživatele a na jejich zapojení do širšího systému.
 • Item
  Vize pro Krnov
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Heginger, Václav; Mléčka, Jan; Pospíšilová, Barbora
  Cílem této práce je urbanistické a architektonické řešení zapomenuté parcely - brownfieldu - v centru města Krnov. V místě je navržen soubor obytných budov s občanskou vybaveností. Umístění budov a jejich forma respektuje okolí a začleňuje se do struktury města. Z periferie do centra Počet obyvatel v Krnově klesá. Co když se ale trend obrátí? Je město připraveno na takovou situaci? V samotném středu města je nespočet volných proluk a brownfieldů. Návrh se snaží představit vhodnou alternativu k bydlení na periferii v rodinném domě. Noví Krnované se tak mohou stěhovat do centra. Vše je blíž, město je kompaktnější, živější ... V centru a přesto obklopený zelení Místo je posazené na bývalých hradbách. Ty nakonec ustoupily nové výstavbě a především zeleni. Park nyní obklopuje většinu středu města. Navrhovaná struktura reaguje na zelený okruh. Hmoty ustupují vně parcely, výsadba se tak vlévá do blok. Bezprostředně se dotýká domů, teras, obyvatel ...
 • Item
  Vize pro Krnov
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Vazačová, Anna; Mléčka, Jan; Madro, Tomáš
  Architektonická studie městské knihovny, s volným půdorysem knižních regálů, bez archivů a skladů knižního fondu. Urbanistické řešení parcely v bezprostřední blízkosti centra města Krnov a Hlavního náměstí zahrnuje řešení nároží a rozlehlého vnitrobloku navazujícího na okruh městských parků.
 • Item
  Polička - bydlení na hraně města a krajiny
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Papcun, Peter; Toman, Radek; Lacina, Adam
  Keď spím, nachádzam sa v najintímnejšej možnej vrstve. Keď sa prebudím, nachádzam sa v posteli vedľa partnera, s ktorým vytváram vrstvu väčšiu ako tá predošlá. My a naša posteľ. Kúpeľňu zdieľam s mojou rodinou a v kuchyni pri raňajkách zas stretávam svojich priateľov, s ktorými zdieľam jeden byt. Svoj deň strávim so susedmi v zdieľaných kanceláriách, ktoré sa nachádzajú na prízemí a z ktorých mám výhľad na komunitné záhrady. K večeru zájdem do blízkej kaviarne s mojimi bývalými spolužiakmi, ktorí bývajú neďaleko. Večer sa vraciam domov, pozriem si film v zdieľanej obývačke, umyjem si zuby a znova sa ocitám v tej najmenšej vrstve z tých všetkých. Zaspávam. Návrh bývania nadväzuje na myšlienku, že život človeka je utvorený z vrstiev. Tie sú buď materiálne, ako priestor alebo nemateriálne ako vzťahy a sociálne kontakty. , ktoré sa navzájom prelínajú. Toto miesto, v ktorom žijeme, musí byť tomuto fenoménu prispôsobené. Tento návrh je kombináciou bytových domov v mestách, kde majú ľudia všetko bližšie a nie sú tak odrezaní od okolia no zároveň komunitné záhrady v tomto projekte napĺňajú potrebu „vlastnenia pôdy“, ktoré väčšinou napĺňajú rodinné domy na okrajoch miest. Budovy sú spleťou bytov pre komunitné ale aj normálne bývanie a teda si človek môže vybrať, či preferuje väčšie alebo menšie súkromie. Avšak funkcie ako kaviareň, zdieľané kancelárie, malý obchod, či komunitné záhrady, ktoré sa nachádzajú na prízemí sú pre všetkých. Riešené územie však netvoria len tieto budovy, súčasťou je aj námestie, ktoré tieto budovy, priľahlú jeseň, či ihriská spája.