Singular Initial Value Problem for Certain Classes of Systems of Ordinary Differential Equations

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-09
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hindawi
Altmetrics
Abstract
The paper is devoted to the study of the solvability of a singular initial value problem for systems of ordinary differential equations. The main results give sufficient conditions for the existence of solutions in the right-hand neighbourhood of a singular point. In addition, the dimension of the set of initial data generating such solutions is estimated. An asymptotic behavior of solutions is determined as well and relevant asymptotic formulas are derived.
Příspěvek je věnován studiu řešitelnosti singulární počáteční úlohy pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic. Hlavními výsledky jsou postačující podmínky pro existenci řešení v pravém okolí singulárního bodu. Je stanovena i dimense množiny počátečních podmínek generujících taková řešení . Rovněž je popsáno i asymptotické chování řešení včetně stanovení asymptotických tvarů řešení.
Description
Citation
Abstract and Applied Analysis. 2013, vol. 2013, issue 1, p. 1-12.
https://www.hindawi.com/journals/aaa/2013/207352/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO