Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce pojednává o využití fuzzy modelu při hodnocení dodavatelů televizí. Tento model slouží k jednoduššímu a rychlejšímu rozhodování o výběru dodavatele konkrétní zakázky. Fuzzy model je vytvořen na základě kritérií, které jsou pro vybranou firmu zásadní. Tento model je zpracován v programu MS Excel a MathWorks MATLAB.
The master‘s thesis deals with the use of fuzzy model in the evaluation of television suppliers. This model is used for easier and faster decision when choosing a suplier for a particular commission. The fuzzy model is created on the basis of criteria that are essential for the company. This model is designed by MS Excel and MathWorks MATLAB.
Description
Citation
BENDOVÁ, K. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
otázka oponenta - Ing. Monika Šebestová Použila jste výsledky analýz SLEPTE, SWOT, 4C a model 7S při tvorbě Vašeho modelu? Pokud ano, v jakých případech? - zodpovězeno člen komise - Ing. Petr Dydowitz, Ph.D. Liší se výsledky zpracované v Excelu a Matlabu? Proč jsou výsledky rozdílné? Který výsledek je relevantní? - zodpovězeno člen komise - doc. Ing. Radek Doskočil. Ph.D., MSc Jak hodnotili dodavatele doposud? Kde je v aplikaci Excel fuzzy modelování? - zodpovězeno Jakým způsobem jste si určila váhy jednotlivých kritérii? Jak jste s váhami pracovala v Matlabu? - zodpovězeno člen komise - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. Pracovalo se Vám líp v Excelu nebo Matlabu? - zodpovězeno K čemu se váží silné a slabé stránky firmy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO