Zavedení a využítí nástrojů Business Intelligence ve společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Description
Keywords
Citation
MUSIL, Š. Zavedení a využítí nástrojů Business Intelligence ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-17
Defence
otázky vedoucí práce - Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Proč jste volil řešené MS SQL Sever a Power BI? - zodpovězeno otázky oponenta práce - Ing. Petr Havlín Jednou z jmenovaných nevýhod současného stavu je využívání softwaru Microsoft Access, který načítá veškerá data dle zadaných kritérií. Navrhované Power BI řešení v diplomové práce, ale trpí stejným nedostatkem. Nabízí Power BI možnost inkrementální aktualizace? - zodpovězeno člen komise - doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc Proč jste se rozhodl nástroje zavést pouze pro finanční oddělení? Na základě jakých kritérii jste vyhodnotil, že BI je pro firmu přínosné? - zodpovězeno člen komise - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. Uvedl jste v práci KPI? Čeho všeho se týkají? Zvažoval jste indikátory vztahující se k životnímu prostředí apod.? člen komise - Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc Řešil jste realizaci Vašich návrhů pro daný subjekt i z ekonomickéhom hlediska?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO