Výběr a implementace informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky výběru a implementace nového informačního systému pro společnost poskytující IT služby. Na začátku práce jsou uvedena teoretická východiska, která se vztahují k tématu práce. Následně je zvolená společnost analyzována a na základě výsledků analýzy je navržen nový informační systém. V práci je rovněž navržena implementační strategie a analýza rizik implementace nového informačního systému do firemního prostředí. Na konci práce je implementace informačního systému ekonomicky zhodnocena.
This diploma thesis deals with selection and implementation of information system for company providing IT services. Theoretical background concerning the topic is described in the first part. Then, the company is analyzed and based on the results new information system is suggested. Implementation strategy and risk analysis for implementation of new information system to corporate environment are designed in this thesis. Implementation of the information system is economically evaluated at the end of this thesis.
Description
Citation
NOVOTNÝ, J. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-21
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Ondrák - Co si představujete pod pojmem "modulace"? - odpovězeno doc. Novotný - Připomínky k výpočtu rizik. - odpovězeno Ing. Smolíková - Myslíte si, že použití metody PERT zmírní riziko špatně stanoveného harmonogramu implementace? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO