Návrh a implementace informačního systému pro tvorbu e-shopů na modelu dropshipping

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému na vytváření eshopů na modelu dropshipping a efektivity vývojového týmu. Cílem práce je na základě této analýzy navrhnout a implementovat technická vylepšení a zavést vybrané principy projektového řízení.
This thesis is aimed to analyze the current state of information system for eshop creation based on dropshipping model and the efficiency of the developement team. Goal of this thesis is to propose and implement technical improvements based on this analysis while using chosen project management principles.
Description
Citation
HODOVAL, P. Návrh a implementace informačního systému pro tvorbu e-shopů na modelu dropshipping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-20
Defence
Otázka vedoucí – odpovězeno Otázka oponent – odpovězeno doc. Doskočil – Proč jste se rozhodl zpracovat časovou analýzu pomocí metody PERT? odpovězeno doc. Doskočil – Jak se měří efektivita IS? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO