Mobilní aplikace na ulehčení hledání bodů zájmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Rostoucí trend v podílu užívání mobilních aplikací má za následek vyšší nároky uživatelů na aplikace. Klade se mnohem větší důraz jednak na vzhled, ale i jednoduchost používání samotných aplikací. Tato práce zkoumá danou problematiku, analyzuje trh a následně využívá její zjištění. Z těchto zjištění je vytvořen návrh na novou aplikaci, která bude sloužit k propagaci nově vzniklé společnosti. Součástí práce jsou také ekonomické a neekonomické aspekty spojené s vývojem aplikace.
The growing trend in the share of mobile application use results in higher user expectations for applications. Much more emphasis is placed on both the appearance and ease of use of the applications themselves. This work examines this issue, analyses the market and then uses its findings. From these findings, a proposal for a new application is created, which will be used to promote the newly established company. The work also includes economic and non-economic aspects associated with the development of the application.
Description
Citation
STINGEL, P. Mobilní aplikace na ulehčení hledání bodů zájmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační management
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-07-22
Defence
Otázka vedoucího diplomové práce: Vidíte nějaký potenciál komerčního využití vytvořené aplikace (např. formou vhodné spolupráce s městy či privátním sektorem)? Odpovězeno Otázka oponenta diplomové práce: 1. V práci je uvedeno, že aplikace bude využita jako referenční projekt - Uveďte hlavní cílové skupiny na které chcete působit. Odpovězeno 2. Jaké výhody měl vývoj přímo pro platformu iOS oproti použití multiplatformního řešení? Odpovězeno doc. Ing. Miloš Koch, CSc.: Plánujete rozšířit aplikaci i na jiná města? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO