Návrh managementu sítě pro strojírenskou společnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce pojednává o problematice návrhu managementu počítačové sítě se všemi nutnými kroky na úrovni středně velké strojírenské společnosti. Kromě implementace monitorovacího systému se práce dále zaměřuje na návrh síťových zařízení, organizační změny, sestavení síťového grafu a na strukturální nastavení s přesným rozvržením pro projektové řízení.
The diploma thesis deals with the issue of computer network management design with all the necessary steps at the level of a medium-sized engineering company. In addition to the implementation of the monitoring system, the work also focuses on the design of network devices, organizational changes, compilation of a network graph and structural settings with a precise layout for project management.
Description
Citation
KAPOUN, M. Návrh managementu sítě pro strojírenskou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězno doc. Novotný - Vysvětlete pojem podřadné rozvaděče. - odpovězeno doc. Novotný - Je skutečně potřebná Vámi uváděná kapacita? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO