Měření nasycení krve kyslíkem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je ve své první části věnována problémům, které jsou spojeny s měřením nasycení krve kyslíkem. Tato práce uvádí popis různých metod, ale jako hlavní problém je pulzní oximetrie. Ve druhé části je pak vyšetřování různých podmínek, které mohou způsobit chybu v měření nasycení krve kyslíkem. Tyto podmínky byly testovány na dobrovolnících.
In the first part, this bachelor thesis deal about problems, which are connected together with measurement of blood saturation by oxigen. In this thesis is introduced description of various methods, but as the main problem is a pulse oximetry. In the second part is examination of different conditions which can create error in oxigen blood saturation measurement. These conditions has been tested to volunteers.
Description
Citation
SCHOŘOVÁ, M. Měření nasycení krve kyslíkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázka oponenta byla zodpovězena s přehledem. Do diskuze se zapojili MUDr. Jurajda a Ing. Vítek. Studentka zodpověděla otázky komise. Studentka obhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO