Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací za pomocí matematických a statistických metod. Jedno z témat týkající se této problematiky je řízení zásob. Diplomová práce se zabývá řízením zásob v pizzerii, kterou jsem důkladně zanalyzoval a na základě získaných dat a potřebných metod navrhl softwarovou aplikaci pro zjednodušení a urychlení zásobování surovin.
This thesis focuses on the support of software applications development using mathematical and statistical methods. One of the topics related to this issue is inventory management. The thesis deals with inventory management in the pizzeria, which I have thoroughly analyzed and based on the data and methods needed to design a software application to simplify and accelerate the supply of raw materials.
Description
Citation
DANĚK, R. Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. prof. Dostál - Optimalizuje program neuskladnění pojistné zásoby? - odpovězeno Ing. Ondrák - Máte ve výpočtu pojistné zásoby zahrnuté také datum spotřeby surovin? - odpovězeno Ing. Ondrák - Uvedené ceny jsou s DPH? - odpovězeno Ing. Smolíková - Podle čeho jste stanovil hodnotu práce? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO