Návrh dílčí části informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem propojení ERP systému a CRM systému na platformě Microsoft v rámci řešení, které má společnost Navertica, a.s. připravené pro nemocniční zařízení. V rámci práce budou zhodnoceny technologie, kterými je možné propojení realizovat, a bude uveden návrh propojení na úrovni vybrané entity.
This master´s thesis focuses on the integration between ERP system and CRM system on Microsoft´s platform as a part of solution that has been developed by Navertica, a.s. for the use in healthcare facilities. As a part of this thesis the technologies to implement this integration will be evaluated and the integration proposal will be introduced on a chosen entity.
Description
Citation
MASTNÁ, A. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Ondrák - Je Vaše řešení použitelné pro jednotlivé lékaře? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO