Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá snímáním, zpracováním a klasifikací mozkové aktivity snímané pomocí brain-computer interface (BCI) zařízení od společnosti OpenBCI a možnostmi využití mozkové aktivity vyvolané představovaným pohybem končetin k ovládání aplikace. K řešení zadaného problému jsou využity metody pro zpracování signálu a strojového učení. Podařilo se vytvořit program umožňující snímání, zpracovávání a klasifikaci mozkové aktivity pomocí umělé neuronové sítě. Průměrná přesnost klasifikace na umělých datech je 99.156%. Na datech reálných se podařilo dosáhnout průměrné přesnosti 73.71%. 
This thesis describes recording, processing and classifying brain activity which is being captured by a brain-computer interface (BCI) device manufactured by OpenBCI company. Possibility of use of such a device for controlling an application with brain activity, specifically with thinking of left or right hand movement, is discussed. To solve this task methods of signal processing and machine learning are used. As a result a program that is capable of recording, processing and classifying brain activity using an artificial neural network is created. An average accuracy of classification of synthetic data is 99.156%. An average accuracy of classification of real data is 73.71%. 
Description
Citation
PERSICH, A. Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Vysvětlete rozdíl mezi rozdělením dat do tří a šesti kategorií, diskutujte potenciální nebezpečí tohoto přístupu. Pro jedno nahrávací sezení předveďte tabulku s dobou trvání jednotlivých tříd. Pro experiment dosahující nejlepších výsledku pro "motor imaginary" předveďte konfuzní matici (confussion matrix) a komentujte. Jaká je dle Vaší zkušenosti největší přednost a co je největším nedostatkem zařízení pro snímání mozkové aktivity. Uveďte, k čemu se při trénování neuronových sítí používá validační sada (cross-validation set) Uveďte typickou strukturu neuronové sítě - velikosti jednotlivých vrstev. Zkoušel jste i odlišné snímače? Jaká je souvislost mezi real-time zpracováním a použitím javascriptu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO