2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 139
 • Item
  Detekce anomálií v obraze
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Salvet, Lukáš; Juránek, Roman; Herout, Adam
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií na průmyslových výrobcích. Hlavním požadavkem bylo, aby metoda vyžadovala v době konstrukce co nejméně dat s anomáliemi a aby byla snadno použitelná pro různé typy výrobků. V práci je navržena neuronová síť, která je nepřímo učena hledat rozdíly mezi dvěma obrázky. Samotná detekce anomálií by měla proběhnout na základě reprezentace vstupních dat v latentním prostoru, případně v kombinaci s rekonstrukční chybou. Byly navrženy a otestovány čtyři různé modifikace metody. Testování proběhlo hlavně na datasetu MVTec AD, který obsahuje průmyslové výrobky. Bohužel se nepotvrdil předpoklad, že pokud bude síť učena hledat rozdíly, bude možno latentní prostor lépe interpretovat. Metoda proto byla vyhodnocena v režimu rekonstrukční chyby, v kterém dosahuje srovnatelných výsledků s jinými metodami. Výsledek je nedostatečný pro použití v praxi.
 • Item
  Rozšíření systému pro automatizaci platebního styku v rámci PSD2
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Jůda, Petr; Bartík, Vladimír; Rychlý, Marek
  Cílem této práce je rozšířit systém pro automatizaci platebního styku ve společnosti Platební instituce Roger a.s. Práce úzce souvisí s novou evropskou platební legislativou PSD2 (Payment Services Directive 2). Tato direktiva zavádí koncept tzv. otevřeného bankovnictví, které dovoluje licencovaným třetím stranám ovládat bankovní účet klienta přímo skrze speciální bankovní API. V rámci této práce byl zaznamenán současný stav zavádění PSD2 v České republice. Následně byl navržen a implementován nový systém, který umožňuje propojit interní firemní software společnosti Roger s Komerční bankou, Českou spořitelnou a Raiffeisenbank. Výstupem této diplomové práce je program, který bude sloužit k zadávání a potvrzování jednorázových plateb nebo k nahlížení na účetní zůstatky a historii provedených transakcí na bankovních účtech společnosti.
 • Item
  Využití dolování dat pro identifikaci plateb
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Bartoš, Stanislav; Bartík, Vladimír; Burget, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro identifikaci plateb, a to i v případě, kdy chybí spolehlivý identifikátor jako například variabilní symbol. K řešení tohoto problému byly využity techniky z oblasti dolování dat, konkrétně klasifikace a predikce. Jedná se o firemní zadání diplomové práce pro firmu Platební instituce Roger a.s.
 • Item
  Překladač jazyka P4.16 využívající vysokoúrovňovou syntézu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Neruda, Jakub; Martínek, Tomáš; Kekely, Lukáš
  Jazyk P4, určený pro programování funkcionality síťových prvků je v současnosti progresivním trendem na poli síťové administrace. Nicméně tento jazyk se stále vyvíjí a jeho poslední revize P416 výrazně změnila nejen možnosti jazyka a jeho syntax, ale i celý kompilátor. Sdružení CESNET podporuje vývoj P4, a proto i jeho se týká přechod na nový standard. Tato práce zkoumá možné problémy spojené s migrací, konkrétně překlad vysokoúrovňových uživatelských akcí do VHDL popisu s využitím vysokoúrovňové syntézy, zapojování speciálních extern objektů a podporu atomických sekcí. Text diskutuje možné způsoby zapojení HDL komponent, jakož i organizaci jejich paměťového prostoru pro runtime konfiguraci ze software. Taktéž je přiblížena architektura kompilátoru, s praktickými ukázkami realizace základních objektů pro překlad P4 do cílové architektury. Závěr práce demonstruje využití nástroje Vivado HLS pro optimalizaci C++ kódů za účelem co největšího výkonu výsledného obvodu.
 • Item
  Co nejlepší rozpoznávač řeči na vlastních datech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Sýkora, Tomáš; Szőke, Igor; Veselý, Karel
  Denno-denne vzniká množstvo špičkových objavov v oblasti strojového učenia. Prispôsobením týchto sýstémov tak, aby čo najlepšie fungovali iba na obmedzenej podmnožine všeobecných dát, môžu byť dosiahnuté výrazné zlepšenia v prenosti. Prispôsobením automatického rozpoznávača reči na doménovo špecifické dáta je možné vytvoriť produkt dosahujúci omnoho lepšie výsledky ako rozpoznávač reči natrénovaný na všeobecných dátach. Táto práca prezentuje 17-percentné zlepšenie chybovosti prepísaných slov oproti automatickému rozpoznávaču reči ponúkaného službou Google Speech. Toto zlepšenie bolo dosiahnuté precíznou anotáciou a prípravou doménových dát a kombináciou špičkových techník a algoritmov v oblasti automatického rozpoznávania reči. Popísaný systém bol úspešne nasadený do výrobného prostredia transkripčnej spoločnosti Parrot, ktorej súčasťou som od jej začiatku. Nasadený systém výrazne zvýšil efektivitu zamestancov používajúcich výstup popísaného rozpoznávača.