Využití dolování dat pro identifikaci plateb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro identifikaci plateb, a to i v případě, kdy chybí spolehlivý identifikátor jako například variabilní symbol. K řešení tohoto problému byly využity techniky z oblasti dolování dat, konkrétně klasifikace a predikce. Jedná se o firemní zadání diplomové práce pro firmu Platební instituce Roger a.s.
This master thesis concentrates on design and implementation of a system for payment identification, even if the reliable identifier (e.g. variable symbol) is missing. Data mining techniques, such as classification and prediction, were used as a solution to this problem. This master thesis is company assignment for company "Platební instituce Roger a.s.".
Description
Citation
BARTOŠ, S. Využití dolování dat pro identifikaci plateb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Mohl byste stručně shrnout, jaké vlastnosti příchozích plateb ve výsledném řešení využíváte pro jejich identifikaci? Kolik příznaku je ve příznakovém vektoru? Do kolika tříd jste prováděl klasifikaci? Přemýšlel jste o použití klasifikace do více tříd? Jaký způsobem jste prováděl hodnocení? Zkoušel jste provést analýzu dat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO