Návrh dílenské servisní plošiny pro pneumobil

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního nůžkového zvedáku na základě zadané výšky zdvihu, rozměrů desky stolu a nosnosti zvedáku. V první části se práce věnuje srovnání podobných zařízení. V druhé části se zabývá výpočtem působících sil ve zvedáku a návrhem jednotlivých částí zvedáku. Pro zdvih je vybrán pneumatický válec a navržen obvod zapojení. Na závěr jsou vypracovány výkresy dílčích částí a výkres sestavy.
The subject of this bachelor’s thesis is a construction design of a mobile scissor lift based on lifting height, platform plate sizes and load capacity. The first part of this thesis studies a comparison of similar lifts. The second part of this thesis deals with a calculation of forces in the lift and a construction of partial components. The pneumatic cylinder is selected for the lifting and a pneumatic circuit is designed. Finally, the drawings of the assembly, drawings of the subassembly and drawing of the partial components are processed.
Description
Citation
SUCHÝ, P. Návrh dílenské servisní plošiny pro pneumobil [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jiří Hloska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1)Pevnostní kontrola lícovaného šroubu zodpovězeno 2)Pevnostní kontrola čepu částečně zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO