Obchodní strategie podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku s cílem návrhu vhodné modifikace obchodní strategie pro společnost působící na evropském trhu vytápění. Práce směřuje k návrhu změny stávající obchodní strategie, pomocí rozšířeného marketingového mixu na daném odvětvovém B2B trhu, která diferencuje produktové portfolio od jiných konkurenčních podniků na trhu, využívá nových technologií a je konkurenceschopná, zaměřená na zákazníky.
Diploma thesis deals with the topic of strategic management of business development with the aim of proposing a suitable modification of the business strategy for a company operating on the European heating market. The work aims to propose a change in the existing business strategy, using an enhanced marketing mix in the given B2B market, which differentiates the product portfolio from other competitors in the market, uses innovative technologies and is competitive, focused on customers.
Description
Citation
FOLTÝN, J. Obchodní strategie podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.: Zvýšení tržeb v rámci návrhů projektu, jaké jsou náklady? Hodnotíte rizika, ale nenašel jsem základ pro hodnocení těchto rizik. Zodpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA: Hodnota pro zákazníka - která hodnota v rámci práce vystupuje nejvíce? Používá ji i Vaše konkurence? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO