Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem na rozvoj systému odměňování ve vybrané společnosti s využitím konceptu celkové odměny. V první části je využita faktografická rešerše pro popsání teorie a lepší pochopení problematiky. Druhá část zahrnuje analýzu vybrané společnosti z pohledu vnitřních i vnějších vlivů. Ve třetí části jsou představeny návrhy na změnu včetně ekonomického zhodnocení nákladů a přínosů.
The diploma thesis deals with a proposal for the development of a remuneration system in a selected company using the concept of total remuneration. In the first part, a factual research is used to describe the theory for a better understanding of the issue. The second part includes an analysis of the selected company in terms of internal and external influences. The third part presents suggestions for change, including an economic evaluation of costs and benefits.
Description
Citation
TOMANOVÁ, T. Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Vít Chlebovský Vysvětlete vnitřní mzdový předpis uvedený v diplomové práci. Podmínky vyplácení provizí, kalkulace jejich výše a predikce v budoucnu. Je nízká výše provizí dostačující motivační faktor? - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Kdo jsou klíčový zaměstnanci podniku? Spadají brigádníci do nového systému odměňování? Má tento návrh šanci na realizaci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO