Návrh změn v systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretické poznatky týkající se vzdělávání zaměstnanců. Následně je provedena analýza aktuálního stavu vzdělávacího systému ve sledované společnosti, na jejímž základě jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení vzdělávacího systému podniku.
Master’s thesis deals with issue of the educational system and development of employees in selected company. Thesis includes theoretic concepts related to employee training. Next part analyses current education system of selected company. Based on the results, there are suggestions which aims to improve current state of educational system in selected company.
Description
Citation
VANĚK, A. Návrh změn v systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Vít Chlebovský: Podpora vzdělávání, rozdílnost zaměstnanců a DPP/DPČ. Existují externisté pracující na jednolivých projektech? - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Probíhá i interní vzdělávání? Adaptace nových pracovníků a současná fluktuace? - odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová: Jaká částka se uspoří? Jaké budou celkové náklady návhrů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO