Fluktuace a retence zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku fluktuace a retence zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část vymezuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté. Soustředí se na příčiny a důsledky fluktuace, na získávání nových pracovníků a retenci současných zaměstnanců. Tyto teoretické poznatky jsou v praktické části využity pro analyzování a vyhodnocení současného stavu společnosti. Návrhová část obsahuje doporučení, která by podpořila efektivní nábor a výběr vhodných zaměstnanců, podpořila retenci a snížila fluktuaci zaměstnanců ve společnosti.
The diploma thesis is focused on employee turnover and retention in a selected company. The theoretical part defines terms that are related to this issue. This part focuses on the causes and consequences of employee turnover, on people resourcing and retention of current employees. This theoretical knowledge is used in the analytical part during analyzing and evaluating the current state of the company. Based on the findings, recommendations that would support effective recruitment and selection process of suitable employees, support retention and reduce employee turnover in the company are provided.
Description
Citation
KOLÁČKOVÁ, J. Fluktuace a retence zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno doc. Chlebovský: Má firma i externí pracovníky - vývojáře? Jak byste zajistila anonymizaci zpětné vazby? - zodpovězeno Ing. Veselý: Zjišťovala jste průměr mezd v oboru? Jaký je průměrná mzda ve firmě? - zodpovězeno doc. Doskočil: Jak chápete spokojenost zaměstnanců a jak ji lze měřit? - zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Mohla by si firma dovolit realizaci navrhovaných záměrů? Jaký je zisk firmy? Jaké jsou ekonomické ukazatele firmy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO