Studie norem řízení pro výrobní organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce řeší normy bezpečnosti práce ve společnosti Foxconn. Cílem této práce je vyhodnotit současný stav řízení podniku na základě dosavadní normy a komparace k možnosti uplatnění normy nové za účelem dosažení kvalitnější bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
This diploma thesis deals with occupational safety standards in Foxconn company. The aim of this thesis is to evaluate current state of company management on the basis of existing standard and to compare both standards in order to make the new standard valid, better condition of occupational health and safety should be a result.
Description
Citation
ŠPATENKOVÁ, D. Studie norem řízení pro výrobní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Otázka vedoucího - odpovězeno. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise - Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Přehled nálezů - vysvětlení tabulky v diplomové práci. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO