Studie nákupního procesu se zaměřením na řízení zásob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu současného řízení nákupní činnosti a zásob vzhledem k výrobnímu procesu ve společnosti ŽĎAS, a.s. Na základě provedených analýz práce následně navrhuje konkrétní řešení pro zefektivnění stávajících dílčích procesů.
The diploma thesis focuses on the analysis of the current management of the purchasing process and inventory management for the production process in the company ZDAS, a.s. Based on the performed analyzes, this thesis proposes specific solutions for improving the actual partial processes.
Description
Citation
NEDVĚD, J. Studie nákupního procesu se zaměřením na řízení zásob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Otázka vedoucího - odpovězeno. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - SLEPT analýza, ekonomické faktory, objasnění čerpání hodnot pro určení HDP. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO