Studie řízení nákupu se zaměřením na zásoby ve vybrané obchodní organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení nákupního procesu v organizaci. Specifikuje řízení nákupní činnosti a řízení zásob. Zaměřuje se na popis informačních systémů v organizaci. Obsahuje návrhy na úpravu systému napomáhající efektivnějšímu řízení zásob a flexibilnějšímu řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů.
The diploma thesis focuses on defining the purchasing process in the organization. Specifies purchasing management and inventory management. It focuses on the description of information systems in the organization. It contains proposals for the modification of the system facilitating more efficient inventory management and more flexible management of supplier-customer relationships.
Description
Citation
VAVERKOVÁ, E. Studie řízení nákupu se zaměřením na zásoby ve vybrané obchodní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.: - Uvádíte ve SWOT analýze jako příležost rozšíření poboček, jak byste to realizovala? - odpovězeno - Vysvětlete pojmy v práci uvedné hrozby snižující se míra nezaměstnanosti a nedostatek uchazečů pro zaměstnání. - částečně odpovězeno - Jakým způsobem bude automatizováno zpracování faktur? - částečně odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA: - Jak vysvětlíte technické zlepšení systému Elis v kapitole 2.6 strana 55? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO