Studie štíhlého podniku se zaměřením na plynulost materiálových toků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení charakteristik štíhlého podniku se zaměřením na plynulost materiálových toků ve výrobě. Specifikuje prvky štíhlého podniku a obsahuje návrh nového rozmístění pracovišť ve výrobě a návrh pro snížení prostojů mezi výrobními dávkami.
The diploma thesis focuses on defining of characteristics of lean manufacturing company with a focus on continuous material flow in production. Specifies elements of a lean company and contains a proposal for a new layout and a proposal for reducing downtime between production batches.
Description
Citation
DOLEŽEL, J. Studie štíhlého podniku se zaměřením na plynulost materiálových toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
Prof. Jurová - Rozšiření problematiky o doplnění současného stavu pro rozvoj oboru podnikání pro další období. - Zodpovězeno. V jakém stádiu se nachází implementace navrhovaných řešení? - Zodpovězeno. Doc. Zinecker - Jak reaguje společnost k návrhům fiskální politice německé vlády? - Zodpovězeno. Ph.D. Doubravský - Počítá se i se změnou rozmístění pozic strojů? - Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO