Návrh procesního řízení zakázky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na navržení přidané hodnoty průběhu zakázky ke splnění požadavků zákazníka společnosti IZONEX Group s.r.o., která působí na stavebním trhu. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou zmíněna teoretická východiska, druhá část je věnována analýze současného stavu podnikání a v třetí části jsou sděleny návrhy vedoucí k zefektivnění procesu zakázky.
The diploma thesis focuses on the process of engagement in company IZONEX Group s.r.o. The company operates in construction industry. The thesis is divided into three parts. The first part mentions the theoretical backround, the second part is focused on the company’s current condition analysis. The third part of the thesis is dedicated to proposals that improve the engagement process.
Description
Citation
HORÁK, T. Návrh procesního řízení zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Otázka vedoucího - Predikce v oblasti nízkonákladových staveb s ohledem na EU. Odpovězeno. Otázka oponenta - Odpovězeno. Otázky komise - Jaký podíl připadá na spotřebu energie v ČR na vytápění budov? Jak je myšlena hrozba "růst mezd"? Může to být připadně i příležitost? S jakými informačními systémy jste pracoval? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO