Marketingový mix společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na marketingový mix rodinného vinařství. V teoretické části jsou definovány základní marketingové pojmy a proměnné marketingového mixu. V analytické části jsou detailně zpracované analýzy, na základě kterých jsou v návrhové části diplomové práce navrhovány způsoby zlepšení marketingového mixu vinařství.
The diploma thesis is focused on marketing mix of family viniculture. The theoretical part defined basic marketing concepts and variables of marketing mix. The analytical part contained detailed analysis, which are source for proposed part like a ways for improving of the marketing mix of the viniculture.
Description
Citation
HUDEC, M. Marketingový mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Otázka vedoucího - otázka nebyla položena. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise - Tabulka hodnocení rizik - Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Vysvětlení získání hodnot pravděpodobností uvedených v tabulce v diplomové práci. doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - Analýza rizik. Máte ověřeno z praxe využití uvedených bankovních záruk? Projekt ZŠ v praxi - vysvětlení. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO