Štíhlé řízení výrobního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na štíhlé řízení výrobního systému v podniku ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. Hlavním výstupem této práce je návrh nového uspořádání a vybalancování linky za použití metod a nástrojů štíhlé výroby. V první části jsou popsány teoretické přístupy, které jsou následně využity při provádění analýz. Výsledky analýz slouží jako hlavní podklad pro zpracování návrhů na zlepšení ve vybrané oblasti výroby.
This thesis is focused on lean management of the production system in the company ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. The main outcome is the proposal of a new layout and process balancing with the use of lean manufacturing methods. The first part describes the theoretical basics which are used for analysis afterwards. The results of these analyses are then used as a main basis for the proposal of changes in the chosen part of the production process.
Description
Citation
NEJDLOVÁ, A. Štíhlé řízení výrobního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
otázky vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno prof. Dostál - Jak to vypadá s realizací vašich napadů firmou? Jaký vliv měl na implementaci návrhů koronavirus? - odpovězeno doc. Konečná - Co znamená online dveřní kování? V čem to "online" spočívá? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO