Založení malého podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom diplomovej práce, je vytvorenie podnikateľského plánu na založenie malého podniku, zaoberajúceho sa prípravou tapasov v Brne. Práca sa skladá z dvoch častí: z teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sú rozoberané základné pojmy, analýzy k podrobnému popisu jednotlivých časti podnikateľského plánu. V praktickej časti práce je spracovaný podnikateľský plán pre založenie tapas baru. Tu sú vykonané analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia a finančný plán na zaistenie podnikateľskej činnosti.
The aim of the master ´s thesis is to create a business plan for the establishment of a small company focused on offering tapas in Brno. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part discusses the basic concepts, analysis and detailed description of individual parts of a business plan. In the practical part of the thesis, there is created the business plan for the establishment of tapas bar. There is described internal and external environment and a financial plan to ensure successful business activity.
Description
Citation
SALÍNIOVÁ, L. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
doc. Putnová: Myslíte otevření baru vážně, nebo je to použito primárně pro tvorbu práce? - zodpovězeno doc. Putnová: Zmínila jste 1000 respondentů. Kde jste takovéto číslo získala, jakým způsobem? - zodpovězeno Ing. Neuwirth: Kde přesně na Grohově to plánujete? - zodpovězeno Ing. Neuwirth: Jakým způsobem se plánujete odlišovat? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO