Podnikatelský plán pro založení malého podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o vytvoření podnikatelského plánu pro založení podniku, který bude provozovat webové stránky, jejichž pomocí bude jako zprostředkovatel prodávat nevšední volnočasové aktivity a zážitky. V první části jsou definovány teoretické pojmy k vytvoření podnikatelského plánu. Druhá část práce se věnuje analýze současného stavu. Na základě poznatků z teoretické části a výsledků z analytické části je v návrhové části sestaven podnikatelský plán.
This diploma thesis deals with the creation of a business plan for the establishment of a business, that will operate a website through which will sell as an intermediary unusual leisure activities and experiences. The first part defines the theoretical concepts to create a business plan. The second part is devoted to the analysis of the current state. Based on the knowledge of the theoretical part and the results of the analytical part is business plan created in the proposal part.
Description
Citation
KONEČNÝ, D. Podnikatelský plán pro založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno doc. Putnová - Jak jste myslel cíl práce? - zodpovězeno doc. Putnová - Sestavil jste velmi hezký dotazník, píšete, že jste oslovil 426 respondentů. Aby to mělo vypovídací hodnotu, musel byste ověřit hlubší sondou - zodpovězeno doc. Putnová - Dotaz, který se týká nabízených služeb. Uvažoval jste o tom, že byste do výletů zahrnul i jízdenku, rezervaci místa v restauraci, voucher na oběd; takový kompletní balíček? - zodpovězeno doc. Putnová - Web budete naplňovat informacemi o historických památkách. Odkud budete ty zdroje brát? Kdo bude dodávat fundované, ověřované informace? - zodpovězeno Ing. Neuwirth - Přemýšlel jste nad tím, jestli by nestálo za to nabízet i jiným kanálem než prostřednictvím webových stránek? Napadají vás takové kanály? - zodpovězeno Ing. Bočková - Kdo vám bude zajišťovat provoz? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO